Organizing Committee
Honorary Chair:Reggie KWAN
The Open University of Hong Kong, Hong Kong
General Chair:Philips WANG
The Open University of Hong Kong, Hong Kong
Organizing Chair:Haoran XIE
The Education University of Hong Kong, Hong Kong
Program Chair:Keith LEE
The Open University of Hong Kong, Hong Kong
Finance Chair:Di ZOU
The Education University of Hong Kong, Hong Kong
Publication Chair:Louise LUK
The Open University of Hong Kong, Hong Kong
Tutorial Chair:Yanghui RAO
South China Normal University, China
Local Arrangement Chair: Oliver AU
The Open University of Hong Kong, Hong Kong
Publicity Chair:Tak-lam WONG
Douglas College, Canada
Web Master:Jingjing WANG
The Open University of Hong Kong, Hong Kong
Secretary:Susie LIU
The Open University of Hong Kong, Hong Kong
© AIBD 2019